Kontakt

Organizatorzy:

Organizaztorem imprezy jest Gmina Łużna, oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Łużna

Bliższych informacji można użyskać dzwoniąc pod adresem:

Urząd Gminy Łużna
38-322 Łużna 634
18-3543039

Osobą odpowiedzialną za kontakty z uczelniami jest p. Marian Skowron - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łużnej

Design by GW